Pośród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie kultury i rozrywki, ale też na licznych odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w niedawnych latach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście pnie się w górę.
Pozytywne transformacje w Grodzie Kraka.
Co godnego pochwały załatwiono w ciągu niedawnego czasu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest duża. Niezwykle wsparły rząd w tej materii dotacje EU, z których miasto często korzysta. Szybkie postępowanie w obszarze zdobywania dotacji sprawiły, że gmina uzupełniła się o nowe drogi, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, i ciekawe obiekty użyteczności publicznej.
Liczne zmiany nie są widoczne dla standardowego obywatela. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują. Najczęściej nie interesują nas informacje, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami związane. Przeciętnemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w regionie niewiele się robi. Natomiast miasto rozwija się z każdym dniem. Programy naprawcze w obszarze gospodarki śmieciami, tworzeniu oraz modernizacji siatki kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to tylko część zmian, jakie pomagają krakusom pełniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków zmienia się również pod kątem opcji rozrywkowych. Moc Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE lub stadion Cracovia. Te inwestycje inspirują gości z innych miast do odwiedzin.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta plany nie obejmują jedynie samego środka miasta, ale również są połączone z całym regionem. Zatem zamiast pomstować tylko zauważyć innowacje w jakie obrósł Kraków.
Następne miesiące – o ile uda się zachowania tempa innowacji – pozwolą miastu zostać niezwykłą metropolia.
Jacek Majchrowski działania

Pośród licznych miast w Polsce, miasto Kraków wybija się nie jedynie w obszarze kultury i akademickim, ale również na licznych innych polach. Zaczyna być regionem otwartym do mieszkania. Zmiany, które dokonały się w mieście w niedawnych okresach sprawiają, że miasto naprawdę idzie do przodu.

Pozytywne przekształcenia w stolicy małopolski.
Co godnego pochwały wypracowano w trakcie niedawnego okresu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Mocno wsparły rząd w tej materii dotacje Unii Europejskiej, z których Kraków często korzysta. Szybkie postępowanie w obszarze uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że małopolska uzupełniła się o świeże drogi, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i potrzebne miejsca dla ludności.

Szerokie innowacje nie są widoczne dla zwykłego obywatela. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie istnieją. Zazwyczaj ignorujemy nie związane z nami historie. Statystycznemu mieszkańcowi miasta wydaje się, że w mieście niewiele się dzieje. Podczas gdy miasto rozwija się z każdym rokiem. Innowacje w zakresie zarządzania śmieciami, tworzeniu i modernizacji sieci kanalizacyjnej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to jedynie część zmian, które umożliwiają nam pełniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto rozwija się również pod kątem opcji kulturalnych. Potencjał Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE czy stadion Cracovia. Te inwestycje zachęcają turystów do odwiedzin.
Zapoczątkowane przez radnych plany nie tyczą się tylko ścisłego środka Krakowa, ale również są połączone z pełnym regionem. Z tej przyczyny zamiast uskarżać się tylko zobaczyć innowacje w które obrósł Kraków. Jacek Majchrowski prezydent . Kolejne lata – o ile uda się utrzymania tempa zmian – pozwolą miastu stać się zachwycającą metropolia.