Pośród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie kultury i rozrywki, ale też na licznych odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w niedawnych latach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście pnie się w górę.
Pozytywne transformacje w Grodzie Kraka.
Co godnego pochwały załatwiono w ciągu niedawnego czasu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest duża. Niezwykle wsparły rząd w tej materii dotacje EU, z których miasto często korzysta. Szybkie postępowanie w obszarze zdobywania dotacji sprawiły, że gmina uzupełniła się o nowe drogi, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, i ciekawe obiekty użyteczności publicznej.
Liczne zmiany nie są widoczne dla standardowego obywatela. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują. Najczęściej nie interesują nas informacje, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami związane. Przeciętnemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w regionie niewiele się robi. Natomiast miasto rozwija się z każdym dniem. Programy naprawcze w obszarze gospodarki śmieciami, tworzeniu oraz modernizacji siatki kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to tylko część zmian, jakie pomagają krakusom pełniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków zmienia się również pod kątem opcji rozrywkowych. Moc Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE lub stadion Cracovia. Te inwestycje inspirują gości z innych miast do odwiedzin.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta plany nie obejmują jedynie samego środka miasta, ale również są połączone z całym regionem. Zatem zamiast pomstować tylko zauważyć innowacje w jakie obrósł Kraków.
Następne miesiące – o ile uda się zachowania tempa innowacji – pozwolą miastu zostać niezwykłą metropolia.
Jacek Majchrowski działania