Obecnie prowadzenie przedsiębiorstwem coraz częściej jest związane z koniecznością powierzenia części obowiązków innym wykonawcom projektu. Dotyczy to zarówno z zagadnieniami bieżącymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne są źródłem niepokoju dla wielu firm. Prócz tego nie każda placówka zatrudnia na tyle przeszkolonych pracowników, by fachowo takie zestawienie poddać analizie. Dlatego też znacznie częściej firmy polegają na usługach agencji reklamowych w tej dziedzinie. Cieszące się renomą agencje reklamowe nie tylko traktują każdego klienta indywidualnie, ale również każdy plan działania tworzą od zera. Tak właśnie jest w przypadku sprawozdań rocznych z funkcjonowania danej firmy – zleceniodawcy. Raporty są zazwyczaj konstruowane od podstaw, bez uniwersalnych szablonów, z wzięciem pod uwagę wyjątkowych cech danego przedsiębiorstwa. Zatrudniająca fachowców agencja reklamowa bierze pod uwagę również cel tworzenia takiego raportu, jego wykorzystanie w praktyce. W procesie powoływania do istnienia raportu rocznego bardzo istotne są również cykliczne konsultacje z reprezentantami danego klienta. Indywidualnie zaprojektowany raport prezentuje treści zarówno statystyczne jak i inne w atrakcyjny, a równocześnie fachowy graficznie sposób. Wszelkie analizy otoczenia rynkowego są równocześnie wykonywane przez fachowców z dziedziny marketingu. opracowanie kompleksowego systemu identyfikacji. Można zatem efektywnie wykorzystać je w dalszych działaniach przedsiębiorstwa, tak w wymiarze finansowym, jak i strategii całościowych.